Tomasello moralinis tai evoliucinio kooperacinio elgesio, elgesio, esančio socialinėse rūšyse, raida. Ten moralinis tačiau tai yra ypatinga bendradarbiavimo forma, kurios nepraktikuoja kitos rūšys, nes ją lydi sąmoningo įsipareigojimo jausmas ir konceptualiai atstovaujama galvoje.

Moralas ir bendradarbiavimo elgesys

Skelbimas Michaelo Tomasello knyga apie žmogaus moralės istorija . Tomasello aprašo evoliucinį modelį moralinis elgesys žmonių rūšyje, ir tai daro aiškiai ir žaviai.širdies ūžesys ir nerimas

Tomasello moralinis tai evoliucinio kooperacinio elgesio, elgesio, esančio socialinėse rūšyse, raida. Ten moralinis tačiau tai yra ypatinga bendradarbiavimo forma, kurios nepraktikuoja kitos rūšys, nes ją lydi sąmoningo įsipareigojimo jausmas ir konceptualiai atstovaujama galvoje.

Tomasello moraliniais veiksmais laiko tuos, kurie vienodai vertina asmens ir kitų interesus, ir stebisi, kas paskatino žmonių rūšis pereiti nuo strateginio bendradarbiavimo prie moralinis . Tikriausiai iš pradžių aplinkos sunkumai pastūmėjo mūsų protėvius bendradarbiauti ieškant maisto, ugdant tas sąmoningo ir bendro sąmoningumo formas, dėl kurių atsirado pirmoji forma. moralinis .geriausias būdas išeiti iš doc

Skelbimas Trumpai tariant, viskas prasidėjo nuo to, kad dėl ekologinių pokyčių pirmieji žmonės privertė rinktis maistą su draugu ar alkį. Tai yra „nekalta“ ir plokščia vystymosi dalis moralinis . Konfliktiškiausias komponentas atsirado vėliau, kai dėl demografinio spaudimo susiskaldė žmonių grupės į apibrėžtas grupes, kurių veiklai reikėjo suformuoti „mes“, galintį įgyvendinti kolektyvinį sąmoningumą ir sukurti konvencijas bei normas, apibrėžė, kas teisinga ir kas neteisinga. Pradėjus plėstis šiuolaikinėms žmonių grupėms, jos suskilo į mažesnes juostas. Ten gimė „mes“, bet kartu ir „jie“, jausdami užuojautą ir lojalumą savo grupei ir, deja, priešiškumą svetimiems žmonėms. Geriausias rezultatas buvo a socialinė moralė kuris mus įpareigoja ne tik kitus asmenis, bet ir visą bendruomenę. Tačiau problema kyla, kai tai moralinis ji paprastai yra universali ir prieštarauja kitų žmonių grupių poreikiams.

Tai sukėlė klasikinį skirtumą tarp moralinis simpatijos ir teisingumo ar pareigos moralės, skirtumas, kuris priklauso nuo dviejų pagrindinių bendradarbiavimo formų - altruizmo, aukojimo kitiems ir nuo abipusės naudos - abipusio naudingumo skirtumo. Geriausiai tokiomis socialinėmis aplinkybėmis pasirodė asmenys, kurie pripažino savo tarpusavio priklausomybę nuo kitų ir elgėsi atitinkamai pagal tam tikrą bendradarbiavimo racionalumą. Norėdami išsamiai sekti šią įspūdingą istoriją, rekomenduojame Tomasello knygą.