Psichopedija

Emocinis intelektas

Emocinis intelektas: empatijos, motyvacijos, savikontrolės, logikos, gebėjimo prisitaikyti ir valdyti savo emocijas derinys.Emocinis intelektas

Emocinis intelektas: empatijos, motyvacijos, savikontrolės, logikos, gebėjimo prisitaikyti ir valdyti savo emocijas derinys.Placebo ir Placebo efektas

Todėl mokslinėje literatūroje placebas apibrėžiamas kaip medžiaga, neturinti specifinio farmakologinio aktyvumo, skiriama kaip kontrolė klinikinių tyrimų metu arba tam tikram pacientui, siekiant paskatinti galimą psichologinę naudą.