Sapnų aiškinimas

KĄ DARO ANALIZATORIAI, BŪDAMI GERAI GERI? Kaip žinoma, „kas kardu sužeidžia, tas žūva kardu“, kaip Jėzus pasiūlė ugningajam Petrui, akivaizdžiai supainiojusiam dėl to, kad jis