Bipolinio sutrikimo genetinio pagrindo paieška - psichologija

Bipolinis sutrikimas - pilkosios medžiagos storis laikiniuose ir prefrontaliniuose regionuose būtų perspektyviausias kandidatas genetiniam kartografavimui.